FANDOM


Zaginiona Przepowiednia

Treść Edytuj

[Z Apografy Odszczepieńców z adnotacjami Gilvasa Barelo, Opata Holamayan]

Spod siódmego znaku jedenastego pokolenia
Ni to ogar ni guar, ni ziarno ni brona
Lecz ze smoka zrodzony pod odległej gwiazdy znakiem
Obcy Wcielony pod Czerwoną Górą
Błogosławiony gość z siedmioma walczy klątwami
Przez gwiazdy dłoń błogosławiona po trzykroć przeklęte dzierży ostrze
By zebrać plon nieopłakiwanego rodu

Uwagi

Wersy 1-3: "Pochodzący z pradawnego rodu, ale nie z czterech wielkich klanów Popielnych. Urodzony pod obcymi gwiazdami, pod znakiem Smoka -- znakiem Cesarstwa".

Wersy 4-5: "Obcy Wcielony" funkcjonuje jako formalne określenie podkreślające powiązanie pomiędzy znaczeniem tych dwóch słów. Obcy Wcielony jest "błogosławionym gościem", który nie zrodził się z miejscowych plemion, lecz został przyjęty jako gość zgodnie z ludowymi zasadami. Pod Czerwoną Górą stawi czoła siedmiu klątwom. Patrz przepowiednia "Siedem Klątw". Także Dagoth Urowi służy siedmiu braci, dawnych wielkich czarodziei, zwanych "popielnymi wampirami".

Wersy 6-7: "Przez gwiazdy błogosławiona" sugeruje Azurę -- Daedrę oraz patrona magii, losu i przepowiedni. "Po trzykroć przeklęte ostrze" może odnosić się do oręża zwanego Brzytwą, kojarzonego w niektórych legendach z bitwą pod Czerwoną Górą i dwemerowym mistrzem rzemiosł Kagrenakiem. Fraza "zebrać plon" odwołuje się do przysłowia brzmiącego "Zbierzesz plon z ziaren, które sam zasiejesz", którego znaczenie jest takie, że każdy otrzyma to, na co własną pracą zasłużył, zarówno w znaczeniu pozytywnym -- nagrody, jak i negatywnym -- kary. "Nieopłakiwany ród" może oznaczać jeden lub oba zgładzone Wielkie Rody Dunmerów -- Ród Dwemer i Ród Dagoth.