Fandom

Elder Scrolls Wiki

Wyznawcy Świątyni

12 424strony na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Wyznawcy Świątyni

Treść Edytuj

Arcykapłan Tholer Saryoni

Poproszono mnie o napisanie tego przewodnika dla osób, które nie są zaznajomione ze Świątynią Trójcy, ale chcą do niej wstąpić.

Wszyscy ci, którzy myślą o tym poważnie, i którzy mają chęć podporządkować się mądrości Błogosławionej Almsivi, Łasce Trójjedności, świętym i kapłanom, mogą zostać wyznawcami Świątyni Trójcy. Świątynia jest religią Dunmerów i ludu Morrowind, który wyznaje ją do wielu pokoleń. Świątynia, dzięki radom i wsparciu Almalexii, Viveka i Sotha Sila, Oczekiwań i wszystkich świętych przodków, strzeże ludu i ziemi Morrowind.

Wyznawcy Świątyni muszą mieć Osobowość, pozwalającą im stawać na czele innych, i Siłę Woli, by oprzeć się pokusom świata. Kiedy niezbędne jest użycie przemocy, walczymy laskami i młotami, za jedyną zbroję mając naszą wiarę. Studiujemy Przywracanie i Alchemię, by leczyć ludzi, i Mistycyzm, by pogłębiać naszą wiedzę o boskości. Musimy również studiować Przywoływanie, by rozmawiać z duchami naszych przodków i strzec się tych, którzy spiskują z Czterema Rogami.

Osoby zainteresowane przyłączeniem się do Świątyni powinny udać się do kapłanów w świątyniach w Ald'ruhn, Balmorze, Molag Mar i Upiornej Bramie lub też do kapłanów w Wysokiej Katedrze w Strefie Świątyni w Vivek.

Zasady wiary

Świątynia wierzy, iż Almalexia, Vivek i Sotha Sil byli śmiertelnymi strażnikami Morrowind, którzy żyli na ziemi. Odparli oni ataki największych wrogów Dunmerów, Nordów i krasnoludów, i osiągnęli boskość dzięki nadludzkiej dyscyplinie, cnocie, wiedzy i pojmowaniu. Jak kochający przodkowie strzegą oni i prowadzą swych wyznawców. Jak surowi rodzice karzą za grzechy i błędy. Jak hojni krewni dzielą swe dary pomiędzy największych i najmniejszych zgodnie z ich potrzebami.

Obowiązki wiernych

Cztery są główne obowiązki: Wiara, Rodzina, Mistrzowie i wszystko, co jest dobrem. Działaj tak, by zwiększać świetność Świątyni. Nigdy nie występuj przeciwko swym braciom i siostrom, i nie rób nic, by okryć złą sławą swój ród lub jego członków. Służ biednym i słabym, i chroń ich, czcij swych starszych i klan.

Ci, którzy pragną mądrości, odnajdą ją w tych oto świętych księgach:

Kazania Saryoniego

Ucz się z nauk Viveka i z kazań Arcykapłana o Siedmiu Łaskach.

Żywoty Świętych

Wyznawcy Świątyni, którzy pragną żyć w cnocie, upodabniają swoje życie do życia świętych.

Droga pielgrzyma

Pielgrzymka jest drogą do mądrości i samopoznania. Ci, którzy wstąpią w szeregi wiernych, mogą wędrować śladami Lordów i Świętych, gromadząc błogosławieństwa i ucząc się cnót poprzez cierpienie i pokonywanie trudności.

Pociecha modlitwy

Dowiedz się, jakie dary i błogosławieństwa przynosi modlitwa w kaplicach świątynnych, miejscach pielgrzymek i na grobach przodków.

Więcej w Fandom

Losowa wiki