FANDOM


Wykrycie Zwierzęcia – rzucający zaklęcie może wykryć obecność zwierząt na określonym terenie, liczonym w stopach. Po rzuceniu efektu najbliższe zwierzęta zostaną oznaczone na mapie specjalnym symbolem.