FANDOM


Wsparcie Humanoida – tymczasowo zmniejsza chęć ucieczki u wybranego humanoida. Im wyższy stopień tego efektu, tym mniejsza szansa, że cel rzuci się do ucieczki. Po upłynięciu czasu trwania efektu, chęć ucieczki celu wraca do normy. Efekt nie działa na istoty niższego rzędu, ożywieńców i Daedry.