Fandom

Elder Scrolls Wiki

Wiadomość od Arcykapłana

12 387stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Wiadomość od Arcykapłana

Treść Edytuj

[Pakunek opatrzony anonimową woskową pieczęcią, zawierający jednostronicowy list bez podpisu]

[Na okładce pakunku]
Do Obcego podającego się ostatnio za Nerevaryjczyka, doręczyć natychmiast

[Sam list]
Głoszone ostatnio twierdzenia, jawnie sprzeczne z doktryną Trójcy, jakobyś był Nerevaryjczykiem, reinkarnacją świętego Lorda Nerevara, nie tylko kłócą się z naukami Świątyni, ale też są skrajnie nieprawdopodobne i niewiarygodne.

Dokonane niedawno przez Inkwizycję odkrycia, takie mianowicie, że jesteś w istocie agentem Cesarskiej Służby Wywiadowczej, znanej też pod nazwą Bractwa Ostrzy, poparte licznymi dowodami zdobytymi przez dowódcę Straży Świątynnej, Berela Salę, pozwalają tym bardziej poddać w wątpliwość zasadność i motywy Twych twierdzeń.

Choć uznajemy Twe twierdzenia za całkowicie nieprawdopodobne, są one całkowicie sprzeczne z naukami Świątyni, a ponadto podejrzane ze względu na związek z tajnymi działaniami i interesami Cesarza. W związku z powyższym w interesie Świątyni i jej przywódców oraz w szczególności w interesie nieśmiertelnego Viveka leży bezpośrednie zbadanie ogłoszonych roszczeń, a także dokładne, osobiste poznanie głoszącej je osoby, jej pobudek i charakteru.

Zbadawszy zgromadzone zapiski, szczególnie księgi Heirografy i Apografy, Świątynia posiada dogłębną wiedzę na temat licznych i rozmaitych znaków i czynów, które zgodnie z przepowiednią naznaczyć mają osobę Nerevaryjczyka.

Dlatego też w przypadku spełnienia niektórych z tych niezwykłych i mało prawdopodobnych zdarzeń, takich jak objęcie przez daną osobę kilku pradawnych tytułów władzy pośród ludu Dunmerów, w tym Hortatora Wielkich Rodów i Nerevaryjczyka plemion Popielnych, świątynia Składa propozycję, aby osoba podająca się za Nerevaryjczyka stawiła się przed obliczem Jego Świątobliwości Arcykapłana Lorda Tholera Saryoniego, Najwyższego Arcykapłana i Kanclerza Vivek, Arcykapłana Vvardenfell oraz Arcykapłana Wielkiej Katedry w celu sprawdzenia i rozważenia tych twierdzeń i domniemanej tożsamości. Przed faktycznym objęciem tytułu Hortatora trzech Wielkich Rodów Vvardenfell oraz jednoczesnym otrzymaniu tytułu Nerevaryjczyka ze strony wszystkich czterech plemion Popielnych rozważenie i omówienie tych twierdzeń jest jednak bezcelowe.

Ze względu na oficjalne stanowisko Świątyni odnośnie przepowiedni nerevaryjskiej i zważywszy na potrzebę zabezpieczenia osoby podającej się za Nerevaryjczyka przed osobami, które mogłyby zechcieć wyrządzić mu krzywdę, zaleca się stawienie się w tajemnicy przed obliczem Arcykapłana Saryoniego w jego prywatnej siedzibie na terenie Wielkiej Katedry Viveka.

Celem poinformowania o zgodzie na powyższe warunki spotkania z Arcykapłanem osoba podająca się za Nerevaryjczyka może spotkać się z uzdrowicielem Wielkiej Katedry Viveka, Danso Indulesem, co pozwoli dokonać niezbędnych ustaleń. Raz jeszcze podkreślamy, że spotkanie takie jest bezcelowe, zanim osoba ta otrzyma tytuł Horatora wszystkich trzech Wielkich Rodów i zostanie ogłoszona Nerevaryjczykiem przez wszystkie cztery plemiona Popielnych.

Spisano na życzenie i w imieniu Jego Świątobliwości Tholera Saryoniego, Arcykapłana i Kanclerza Vivek.

Dileno Lloran, kapłan Viveka, pomocnik Arcykapłana

Więcej w Fandom

Losowa wiki