FANDOM


The Arrowshot Woman – legenda o kobiecie, która myślała że została trafiona strzałą.

Treść Edytuj

The Arrowshot Woman


I heard this story on good authority from a good and honest friend, whose friend was witness to the incident. I do truly believe it happened, as fantastical as it may seem.

My friend's friend, Terron, was visiting the Elsweyr citystate of Riverhold during a very hot summer and went to the marketplace there. If you have never been to Riverhold, the marketplace is very crowded, much more than in comparably sized city states. People from the countryside flock to the marketplace daily in their wagons and carriages.

Terron was passing one such carriage, and noticed that the sole occupant was a woman, seated with her eyes closed and her hands behind her head. An odd sight, to be sure, but he assumed she must be sleeping. Terron continued on. A little while later, after Terron had finished shopping in the marketplace, he passed the same carriage. The same woman was sitting in it. Her eyes were open now, but her hands were still behind her head.

"Are you all right, my lady?" he asked.

"An arrow shot me in my head and I'm holding my brains in," came the woman's reply. Terron did not know what to do. He ran into the marketplace and literally bumped into a healer and his knight companion. They were good people and agreed to help.

The carriage door had to be torn off its hinges, as the lady had locked it and feared to move to unlock it. What they found when they finally could get into the carriage was this: the woman was holding barley dough on the back of her head with her hands.

Apparently, in the heat of the day, a jar of barley dough had exploded with the thwang of an arrowshot and struck the woman in the back of her head. When she reached back to feel what had hit her, she felt the dough and reasoned that she was feeling her brains.

Strzałą Przeszyta Kobieta


Usłyszałem tę historię od wiarygodnego źródła, jakim jest mój dobrzy i szczery przyjaciel, którego przyjaciel był świadkiem wypadku. Naprawdę wierzę że się wydarzyła, choć wydaje się być fantastyczna

Znajomy mojego znajomego, Terron, odwiedzał miasto państwo Riverhold w Elsweyr podczas bardzo gorącego lata i udał się na tamtejszy rynek. Jeśli nigdy nie byłeś w Riverhold, to tamtejszy rynek jest bardzo zatłoczony, o wiele bardziej niż w podobnych miastach państwach. Ludzie z wsi lgną na rynek w swych powozach i furmankach.

Terron mijał taki jeden wagon, i zauważył że jedynym pasażerem była kobieta, siedząca z zamkniętymi oczami i jej dłońmi za swoją głową. Dziwny widok, pewnie, ale uznał że musi ona spać. Terron szedł dalej. Jakiś czas potem, po tym jak Terron skończył zakupy na rynku, minął ten sam wagon. Ta sama kobieta w niej siedziała. Jej oczy były otwarte, ale jej ręce ciągle były za jej głową.

„Nic ci nie jest, moja pani?” spytał.

„Strzała trafiła mnie w głowę i trzymam mój mózg by nie wypadł,” tak odpowiedziała kobieta. Terron nie wiedział co robić. Pobiegł na rynek i dosłownie wpadł na uzdrowiciela i jego towarzysza rycerza. Byli oni dobrymi ludźmi i zgodzili się pomóc.

Drzwi wagonu musiały być wyrwane z zawiasów, jako że kobieta zamknęła je i bała się ruszyć i je otworzyć. Co dostrzegli gdy w końcu mogli wejść do środka to było to: kobieta trzymająca swoimi rękami jęczmienne ciasto z tyłu swej głowy.

Najwidoczniej, w skwarze dnia, słój z ciastem jęczmiennym wybuchł z odgłosem uderzenia strzały i uderzył kawałkiem kobietę w tył jej głowy. Gdy sięgnęła do tyłu poczuć co ją uderzyło, poczuła ciasto i stwierdziła, że to co odczuwa to był jej mózg.