FANDOM


Statut Gildii Magów – zbiór zasad Gildii magów w Cyrodiil.

Treść Edytuj

Cesarski Statut Gildii Magów


I. Cel

Gildia magów zapewnia pomoc uczonym w magii i ustanawia prawa dotyczące właściwego korzystania z magii. Gildia poświęcona jest zbieraniu, przechowywaniu i rozprowadzaniu wiedzy magicznej z naciskiem na zapewnienie tego, by wiedza ta działała na korzyść wszystkich obywateli Tamriel.

II. Pełnomocnictwo**[Authority]

Gildia magów została utworzona na wyspie Summerset w 230 roku Drugiej Ery przez Vanusa Galeriona i Rilisa XII. Zostało to później potwierdzone przez "Ustawę o gildiach" Potentata Versidue-Shaie.

III. Zasady i Procedury**

Przestępstwa przeciwko innym członkom gildii traktowane są z najsurowszą dyscypliną. To, czy członek może odzyskać swą rangę w gildii, zależy od Arcymaga.

ADDENDUM: Effective 3E 431, any guild member commiting a crime against the guild is to be suspended immediately. The suspension may be lifted at the discretion of the Steward of the Council of Mages. Any guild member receiving multiple suspensions may, at the determination of the council, be summarily and permanently dismissed from the guild.

ANEKS: Od roku 3E 431, każdy członek gildii, który popełni przestępstwo przeciwko gildii, zostanie natychmiast zawieszony. Zdjęcie zawieszenia zależy od decyzji Sekretarza* Rady Magów. Wielokrotnie zawieszanego członka gildii można, postanowieniem rady, w trybie natychmiastowym usunąć z gildii na stałe.

IV. Wymagania Członkowskie

Gildia magów przyjmuje wyłącznie kandydatów o przenikliwej inteligencji i dominującej woli. Kandydaci muszą wykazać się biegłością w wielkich szkołach magii: Zniszczeniu, Przemianie, Iluzji i Mistycyzmie. Kandydaci muszą także zademonstrować praktyczną wiedzę na temat zaklęć i procesów alchemicznych.

V. Proces Przyjęcia

Kandydaci muszą zgłosić się do Sekretarza gildii w celu egzaminu i potwierdzenia przyjęcia.

ANEKS: Od roku 3E 431, wedle instrukcji Arcymaga Travena, wszyscy kandydaci do członkostwa w gildii magów muszą zostać zatwierdzeni przez wszystkich urzędujących sekretarzy gildii, które to potwierdzenie należy niezwłocznie dostarczyć na piśmie do Rady Magów.

ANEKS: Od roku 3E 431, nakazem Rady, sprzedaż zaklęć w Prowincji Cesarskiej ma zostać rozdzielona na poszczególne siedziby gildii. Następujące siedziby są odpowiedzialne za każdą szkołę magii:

Iluzja: Bravil
Mistycyzm: Leyawiin
Przemiana: Cheydinhal
Przywołanie: Chorrol
Przywrócenie: Anvil
Zniszczenie: Skingrad