FANDOM


Socucius Ergallabreton, agent Cesarskiego Biura Spisów i Opodatkowania w Seyda Neen. Zadaje pytania na temat klasy Nerevaryjczyka.

Wygląd Edytuj

Socucius Ergalla to starszy breton z siwymi włosami. Ubrany jest w brązową, zwykła szatę oraz zwykłe buty.