FANDOM


Smoczy płytowy hełm – część zestawu Smoczego Płytowego pancerza, który jest ciężkim pancerzem występującym w The Elder Scrolls V: Skyrim.

Miejsca Edytuj

Niezaklęte hełmy zaczynają się pojawiać od poziomu 40, zaś ich zaklęte wersje można znaleźć na 41 poziomie. Zwykle możemy je znaleźć jako losowe łupy w skrzyniach. Zaklęte hełmy mogą być znalezione po przeszukaniu czczonych lub legendarnych smoków, które występują w dodatku The Elder Scrolls V: Dawnguard.

Kowalstwo Edytuj

Ten hełm można stworzyć na 100 poziomie kowalstwa, jeśli posiadamy cechę Kowalstwo Smoków. Do stworzenia potrzebne są następujące przedmioty:

Hełm może być ulepszany Smoczymi Łuskami. Przy ulepszaniu przydaje się też cecha Kowalstwo Smoków, która podwaja jakość ulepszenia.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.