FANDOM


Smoczy płytowy hełm – część zestawu smoczego płytowego pancerza, który jest ciężkim pancerzem występującym w The Elder Scrolls V: Skyrim.

Lokalizacja Edytuj

Niezaklęte hełmy zaczynają się pojawiać od poziomu 40, zaś ich zaklęte wersje można znaleźć na 41 poziomie. Zwykle możemy je znaleźć jako losowe łupy w skrzyniach. Zaklęte hełmy mogą być znalezione po przeszukaniu czcigodnych lub legendarnych smoków, które występują w dodatku The Elder Scrolls V: Dawnguard.

Wytwarzanie Edytuj

Ten hełm można stworzyć na 100 poziomie kowalstwa, jeśli postać gracza posiada cechę smocza zbroja. Do wytworzenia potrzebne są następujące przedmioty:

Hełm może być ulepszany smoczymi łuskami. Przy ulepszaniu przydaje się też cecha smocza zbroja, która podwaja jakość ulepszenia.

Zobacz też Edytuj