Fandom

Elder Scrolls Wiki

Przewodnik po Ald'ruhn

12 387stron na
tej wiki
Dodaj nową stronę
Komentarze0 Share

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Przewodnik po Ald'ruhn – książka ta opisuje miasto Ald'ruhn.

Treść Edytuj

Przewodnik po Ald'ruhn
AldruhnRegion 377 253.jpg

Główne dzielnice Ald'ruhn

Ald'ruhn jest siedzibą Rodu Redoran i jednym z największym skupisk cywilizacji w Vvardenfell. Trzy jej główne dzielnice to Ald'ruhn-miasto, Ald'ruhn-pod-skar i Fort Jeleni.

Ald'ruhn-miasto to duże osiedle w wiejskim stylu typowym dla Rodu Redoran, wybudowane z lokalnych materiałów, pełne organicznych krzywych i niedekorowanych wnętrz, zainspirowanych krajobrazem i skorupami gigantycznych miejscowych insektów. Większość siedzib gildii, tawern i sklepów mieści się w południowo-zachodniej części dzielnicy, co daje łatwy dostęp do Zachodniej Bramy i do portu łazików. Świątynia położona jest na wzgórzu na wschodzie; dookoła niej rozpościera się dzielnica willowa.

Ald'ruhn-pod-skar to najciekawsza architektonicznie część miasta, zarządzana przez Radę i położona pod skorupą gigantycznego kraba z wymarłego już gatunku. Skorupa nakrywa centralną kopułę, z której rozchodzą się wejścia do komnat Siedziby Rady Rodu Redoran, posiadłości członków Rady i sklepów najzamożniejszych kupców.

Fort Jeleni to garnizon legionów cesarskich dla tego regionu. Mury i wieże tej zachodniej fortecy znajdują się niedaleko na południe od Ald'ruhn-miasta; przejść można przez Bramę Południową za Gildią Magów.

Usługi dla przyjezdnych

Ród Redoran przyjmuje interesantów w siedzibie Rady Rodu i w posiadłościach członków Rady w Ald'ruhn-pod-skar. Świątynia Ald'ruhn (we wschodniej części miasta) zapewnia posługę religijną dla wyznawców Świątyni. Fort Jeleni przyjmuje członków Legionu Cesarskiego i wyznawców Kultu Tamriel; znajdą oni tam swój ołtarz. Domy Gildii Wojowników i Gildii Magów znajdują się w pobliżu Bramy Południowej. Krawcy, alchemicy i zaklinacze - kosztowni, ale dobrzy - mają siedziby pod skar. Mniejszy wybór dóbr, jednak po niższych cenach, zapewniają kowal, krawiec, kupiec, lombard i księgarnia przy wejściu do Ald'ruhn-pod-skar. Szynk Ald Skar i gospoda w Izbie Rajców znajdują się w części zachodniej, w pobliżu Bramy Zachodniej i portu łazików. Gospoda Szczur w Garnku położona jest w południowej części miasta, w pobliżu domów gildii.

Ważne postaci

Wszystkich sześcioro członków Rady Rodu Redoran: Brara Morvayn, Hlaren Ramoran, Athyn Sarethi, Garisa Llethri, Miner Arobar i Bolvyn Venim rezyduje w Ald'ruhn-pod-skar. Edwinna Elbert jest sekretarzem Gildii Magów, Persius Mercius zaś został ostatnio sekretarzem Gildii Wojowników. Stary Methal Seran to kapłan Świątyni i wielki uczony. Dowódcą Fortu Jeleni jest Raesa Pullia. Imsin Śniący jest miejscowym sekretarzem. Redgard Hean to kapłan Kultu Tamriel. Goren Andarysis jest sekretarzem Morag Tong (dom Morag Tong znajduje się w Ald'runh-pod-skar).

Podróż i transport

Drogi prowadzą na północny zachód do wiosek Maar Gan i Gnisis, a dalej - nieco okrężnym szlakiem zachodnim - do Caldery, Balmory i do miejscowości na południu. Droga do Balmory odchodzi na północny zachód, by ominąć ugory, i wygina się ku zachodowi, a potem na południe aż do Caldery. Pomiędzy Ald'ruhn i Calderą znajduje się wiele ścieżek bocznych; należy uważać na znaki, inaczej łatwo się zgubić. Port łazików znajduje się przy zachodnim murze, na północ od Bramy Zachodniej. Powozy odchodzą do Balmory, Gnisis, Khuul i Maar Gan. Przewodnicy z Gildii Magów za niewielką opłatą teleportują podróżnych do Balmory, Vivek, Caldery i Sadrith Mora. Gnaar Mok to DŁUGI i bardzo nieprzyjemny szlak pieszy na zachód do wybrzeża i dalej na południe; nie ma na nim oznakowań. Podróżni nieprzygotowani na spotkania z dzikimi zwierzętami i zbójcami powinni trzymać się oznakowanych dróg i zorganizowanych karawan.

Więcej w Fandom

Losowa wiki