FANDOM


Przepustka kopalni jaj Gnisis – przepustka pozwalająca na wejście do kopalni jaj w Gnisis.

Treść Edytuj

Ten, kto legitymuje się tym dokumentem, ma prawo wstępu do Kopalni Jaj w Gnisis. Dokument należy okazać strażnikowi przed wejściem do kopalni, do normalnej pracy. Okaziciel dokumentu nie ma prawa wstępu do dolnych pokładów kopalni ze względu na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się Zarazy.

Podpisano i opatrzono pieczęcią:
Wódz Wioski Abelmawia
Rycerz-Strażnik Darius

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.