FANDOM


Oznaczenie – efekt magiczny oznaczający pozycję rzucającego, w celu późniejszego teleportowania się do tego miejsca za pomocą efektu Przeniesienie. Efekt ten można spotkać w postaci zaklęcia lub jako właściwość przy zaklętym przedmiocie.