FANDOM


Ten artykuł wymaga poprawy.

Autor wstawiający ten szablon podał następujący powód:

Brak źródeł, niedokładny i niekompletny opis


Otchłań – miejsce, z którego pochodzą wszystkie Daedry i Aedry. Po śmierci materialnego ciała dusze lądują właśnie tutaj. Otchłań dzieli się na domeny, podporządkowane poszczególnym Daedrycznym Książętom.