FANDOM


Obniżenie Umiejętności – obniża trwale wybraną umiejętność celu. Umiejętność nie powróci do wartości nominalnej po upłynięciu czasu trwania efektu. Utracone punkty można odzyskać przy użyciu odpowiednich czarów i mikstur. Stopień efektu odpowiada ilości punktów, o które zmniejszy się umiejętność, na każdą sekundę czasu trwania efektu.