FANDOM


Notatki Huleeyi – notatki Huleeyi na temat kultu nerevaryjskiego.

Treść Edytuj

[Poniżej znajdują się notatki Huleeyi dla Caiusa Cosadesa.]

Historia Popielnych i kultu nerevaryjskiego
W Pierwszej Erze, epoce barbarzyńskiej kultury Dunmerów, prowadzące osiadły tryb życia klany (Wielkie Rody) oraz koczownicze plemiona (takie jak Popielni) były zbliżone liczebnie i cieszyły się podobnym bogactwem. Pod władzą cywilizacji narzuconej przez pokój Wielkiej Rady i pod silną, centralną władzą Świątyni, potęga gospodarcza i militarna osiadłych Dunmerów szybko przytłoczyła koczownicze plemiona. Koczowniczy Dunmerowie zepchnięci zostali na margines, na najbiedniejsze i najbardziej nieprzyjazne ziemie, takie jak pustkowia Vvardenfell. Dla Popielnych powrót Nerevara w nowym wcieleniu oznacza ponowne nastanie utęsknionego Złotego Wieku Pokoju Nerevara, w którym koczownicze plemiona cieszyły się takim samym statusem, co osiadli Dunmerowie -- na długo przedtem, zanim dunmerowe ludy porzuciły tradycyjne obrzędy przodków na rzecz autokratycznej wiary Świątyni Trójcy.

Nerevar z ludu Popielnych

Oto historia Nerevara opowiedziana ustami Popielnych.

W pradawnych czasach z zachodu przybyły podziemne elfy wraz z hordą cudzoziemców, by odebrać Dunmerom ich ziemie. W owych czasach Nerevar był wielkim chanem i wodzem osiadłych rodów, oddawał jednak cześć Pradawnym Duchom i hołdował plemiennym prawom, postępując niczym jeden z nas. Gdy więc Nerevar poprzysiągł na swój wspaniały Pierścień Przodków, Jeden-Klan-Pod-Księżycem-i-Gwiazdą, że będzie hołdować zasadom Duchów i ziemskim prawom, wszystkie plemiona stanęły po stronie osiadłych rodów i wzięły udział w wielkiej bitwie pod Czerwoną Górą. Choć poległo tam wielu Dunmerów, zarówno z koczowniczych plemion, jak i osiadłych rodów, Dwemerowie zostali pokonani, ich przepełniona złem magia zniszczona, a cudzoziemcy wygnani. Niestety, po wspaniałym zwycięstwie żądni władzy chanowie z Wielkich Rodów potajemnie zamordowali Nerevara, siebie zaś ogłosili bogami, wypierając się słowa danego przezeń plemionom. Powiada się jednak, że Nerevar powróci dzierżąc swój pierścień i zrzuci z piedestału fałszywych bogów, zaś moc pierścienia pozwoli spełnić obietnice złożone plemionom -- obietnice oddania czci Duchom i wygnania niechcianych przybyszów.

Prześladowania kultu nerevaryjskiego

Świątynia Trójcy uznaje mistycyzm i przepowiednie kultu nerevaryjskiego za prymitywne przesądy. Powszechne na Popielnych Ziemiach kulty przodków i nerevaryjczyków szczególnie silnie potępiają oddawanie czci żywym Dunmerom, uznając to za wynaturzenie i podejrzewając, że nienaturalna długowieczność Trójcy jest wynikiem działania czarnej magii lub nekromancji. Choć autorytarna i nietolerancyjna klasa kapłańska Świątyni przymykała zawsze oko na powszechny wśród Popielnych kult przodków, osobom podającym się za nerevaryjczyka zawsze groziła śmiercią lub więzieniem. Także Komisja Cesarska, choć z zasady tolerancyjna wobec różnych wierzeń, zakazała praktykowania obrzędów wrogich cesarzowi lub Cesarstwu i grozi ich wyznawcom uwięzieniem lub śmiercią. Straż Świątynna otrzymała wolną rękę w tępieniu zakazanych kultów, takich jak nerevaryjski.

Peakstar i inni Wcieleni w przeszłości

Wiele osób podawało się dotąd za nowe wcielenie opiewanego przez proroctwa Nerevara. Ostatnią z nich była Peakstar, tajemnicza postać, która pojawiła się ponoć i zniknęła na Pustkowiach w okresie ostatnich 30 lat. Świątynia uważa, że Fałszywi Wcieleni dyskredytują nerevaryjskie przepowiednie. Popielni tymczasem, wbrew logice, uznają historię fałszywych wcieleń, zwanych "Niespełnionymi Wcielonymi", wierzą jednak, że dowodzą one prawdziwości proroctw, nie podważając ich bynajmniej. Pośród Nerevaryjczyków krąży legenda o Grocie Wcielonych, zamieszkanej przez duchy Niespełnionych Wcielonych. Kult nerevaryjski pełen jest mistycyzmu, a sprzeczności -- zamiast zniechęcać wyznawców -- dodają mu jeszcze siły.