FANDOM


Nerevar księżyc i gwiazda – książka na temat Nerevaryjczyka.

Treść Edytuj

Nerevar, Księżyc-i-Gwiazda

[Streszczenie wielu niezależnych opracowań dotyczących legend Popielnych Ziem, a w szczególności Nerevara.]

Za dawnych dni przybyła z zachodu wielka armia Dwemerów i Obcych, by wydrzeć Dunmerom ich ojczystą ziemię. Nerevar był wtedy wielkim chanem i wodzem Rodowych Ludów, ale pozostawał jednocześnie wierny Prastarym Duchom i prawu plemiennemu, przez co stał się jakby jednym z nas.

Gdy więc Nerevar przysiągł na wielki pierścień Przodków, Jeden-Klan-Pod-Księżycem-i-Gwiazdą, szanować wolę Duchów i prawa Ziemi, wszystkie plemiona stanęły po stronie Rodowych Ludów by stoczyć wielką bitwę na Czerwonej Górze.

Wielu Dunmerów, tak Plemiennych jak i Rodowych, poległo na Czerwonej Górze, ale Dwemerowie zostali wreszcie pokonani, ich zła magia zniszczona, a Obcy przegnani precz. Lecz po zakończeniu wojny, żądni władzy chanowie Wielkich Rodów potajemnie zgładzili Nerevara i - ogłaszając siebie bogami - nie dotrzymali obietnicy Nerevara względem Plemion.

Powiadają jednak, że pewnego dnia Nerevar powróci ze swym pierścieniem, i strąci w otchłań fałszywych bogów. Potem, mocą pierścienia spełni obietnicę daną Plemionom, oddając cześć Duchom i przepędzając Obcych z naszej krainy.