FANDOM


Mistycyzm – książka na temat szkoły magii - Mistycyzmu.

Treść Edytuj

Mistycyzm: Nieprzewidywalna droga
Tetronius Lor

Mistycyzm jest szkołą czarodziejską najsłabiej rozumianą przez społeczność magów i najtrudniejszą do wyjaśnienia początkującym czarodziejom. Efekty zaklęć przypisywanych szkole mistycyzmu są bardzo niepodobne do siebie nawzajem: poczynając od Pułapki na Duszę, czyli stworzenia celi, zatrzymującej ducha ofiary po jej śmierci, a kończąc na Telekinezie - manipulacji przedmiotami na odległość. Jednak te efekty są niczym więcej, niż właśnie efektami jedynie. Sztuka czarodziejska, która je wywołuje, wywodzi się z najstarszej cywilizacji Tamriel, a być może z czasów jeszcze bardziej odległych.

Psyjicy z Wyspy Artaeum określają Mistycyzm inną nazwą: Prastara Droga. Jest ona jednak powodem wielu sporów naukowych, jako że odnosi się także do religii i zwyczajów Psyjików, które czasami są, a czasami nie są związane z Mistycyzmem.

Niewielu magów poświęca się w zupełności studiom nad Mistycyzmem. Inne szkoły są znacznie bardziej przewidywalne i łatwiejsze do opanowania. Mistycyzm czerpie siłę z zagadek i paradoksów. Sam akt eksperymentowania, choćby nie wiem jak obiektywnie prowadzony, przez samo swe istnienie wywiera wpływ na magię. Mistycy muszą w związku z tym poszukiwać stałych wzorów w ciągle zmieniającym się wirze energii. Czas potrzebny na znalezienie jednego zaklęcia, które daje się zawsze wywołać w ten sam sposób i ma zawsze taki sam efekt, wystarcza uczonym innych szkół na opracowanie i udokumentowanie dziesiątek nowych zaklęć. Mistyk musi zatem być nader cierpliwy i nieskłonny do współzawodnictwa.

Przez całe stulecia, zwłaszcza w czasach Drugiej Ery, uczone czasopisma publikowały wiele teorii dotyczących aspektów magii łącznie nazywanych Mistycyzmem. Zgodnie z tradycją Gildii Magów (to jest zgodnie z paradygmatem, iż należy odnaleźć odpowiedzi na wszystkie pytania), szacowni uczeni sugerowali, że pierwotnym źródłem energii był Sam Aetherius lub też, iż były nim istoty daedryczne o niewyobrażalnej sile - żadna jednak z tych teorii nie wyjaśnia pozornie przypadkowych konfiguracji Mistycyzmu. Niektórzy sugerowali nawet, iż Mistycyzm powstał z niewykorzystanych elementów nieudanych (a nawet i udanych) zaklęć rzuconych w przeszłości. Dyskusje prowadzone w Zakonie Psyjików po ponownym pojawieniu się Wyspy Artaeum doprowadziły niektórych uczonych do postulatu, jakoby Mistycyzm był z natury mniej duchowy, niż sądzono, i że intelekt lub stan emocjonalny czarodzieja wystarczały, by wywrzeć wpływ na konfigurację i przepływ energii.

Żadne z tych wyjaśnień nie jest satysfakcjonujące. Początkujący uczniowie powinni po prostu wyuczyć się wzorów rozpoznawanych od wieków. Im będzie ich więcej, tym jaśniejsze okażą się pozostałe. Aż do chwili, rzecz jasna, gdy ulegną one zmianie, która musi nastąpić. Wtedy zaś podróż rozpoczyna się na nowo.