FANDOM


Liścik Weylina – liścik, który musimy znaleźć w zadaniu Spisek Renegatów.

Treść Edytuj

Weylinie,

zostałeś wybrany, by zasiać strach w sercach Nordów. Udaj się jutro na rynek. Będziesz wiedział, co masz robić.

- N