FANDOM


Krasnoludzkie buty – jedna z pięciu części krasnoludzkiej zbroi występująca w The Elder Scrolls V: Skyrim. Mogą być znalezione jako łup w skrzyniach.

Kowalstwo Edytuj

Aby wytworzyć krasnoludzkie buty potrzba trzydziestego poziomu kowalstwa i umiejętności Kowalstwo krasnoludów. Materiały potrzebne do wytworzenia butów to:

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.