FANDOM


Krasnoludzkie buty – jedna z pięciu części krasnoludzkiej zbroi występująca w The Elder Scrolls V: Skyrim. Mogą być znalezione jako łup w skrzyniach.

Kowalstwo Edytuj

Aby wytworzyć krasnoludzkie buty potrzeba trzydziestego poziomu kowalstwa i umiejętności krasnoludzkie kowalstwo. Materiały potrzebne do wytworzenia butów to: