FANDOM


KlimmekNord, który mieszka w Ivarstead w swoim własnym domku. Bezinteresownie zanosi dary dla Siwobrodych do Wysokiego Hrothgaru. Miał romans z Fastred. Jego przyjacielem jest Bassianus Axius. Można mu pomóc i zanieść Siwobrodym jedzenie, wyręczając zmęczonego Klimmeka.