FANDOM


Informacja z domu cechowego – notka upoważnia Arrill do prowadzenia domu cechowego w Seyda Neen.

Treść Edytuj

*DOM CECHOWY ARRILLA*

Port Seyda Neen

Niniejszym podczas generalnych Sesji Pokoju odbywanych dla Rejonu Rodu Hlaalu w mieście Balmora 16-tego dnia Pierwszego Siewu roku Panowania naszego Króla Hlaalu Athyn Llethana, z łaski Wszelkich Bogów, Króla Morrowind, Księcia Mournhold i Prowincji Hlaalu, Obrońcy Ludu i Praw, Lojalnego Sługi Cesarstwa etc.,

Arrille z wyżej wzmiankowanego portu Seyda Neen wraz z gwarantami podjął prawnie takie zobowiązanie przed nami Sędziami Pokoju jego Wysokości, dla wyżej wzmiankowanego Rejonu, nazwiska spisane poniżej:

Zatem my, Sędziowie Pokoju, niniejszym Zezwalamy, i upoważniamy wyżej wzmiankowanego Arrilla do prowadzenia Domu Cechowego albo Gospody, w domu, który ów Arrille obecnie zamieszkuje, w wyżej wzmiankowanym porcie Seyda Neen, przez okres pełnych trzech lat od momentu obecnego lub też do takiego czasu, jaki zostanie przez nas lub innych Sędziów wyznaczony. Pod warunkiem jednakże, iż wyżej wzmiankowany Arrille będzie w owym okresie szczerze i ściśle trzymać się niniejszej Umowy, a w razie przeciwnym Zezwolenie niniejsze natychmiast straci moc i będzie całkowicie nieważne.

Po pierwsze, wyżej wzmiankowany Arrille nie zezwoli żadnym Obcym albo nieznanym Podróżnym, Zamieszkiwać ani Przebywać w swojej Gospodzie lub jej Obejściu dłużej niż jeden Dzień i jedną Noc, nie informując o tym przedstawiciela Władzy Królewskiej lub innego Urzędnika w mieście, w celu takim, by ów Obcy lub Podróżny mógł zostać przesłuchany przez Sędziego Pokoju.

Po drugie, że nie zezwoli na grę w Karty, Kości, Kubki, Dziewięć Dołków, ani w żadną inna nielegalną Grę, ani też nie zezwoli na żadne Zakłócenia Porządku w swojej Gospodzie, Sadzie, Ogrodzie ani na Tyłach Gospody, ale przeciwnie, będzie utrzymywał Porządek.

Po trzecie, że nie zezwoli żadnym Dzieciom, Służbie ani Niewolnikom z sąsiedztwa zażywać trunków w swojej Gospodzie, ani nie zezwoli na to nikomu innemu, chyba że wyraźnie pozwala na to Regulamin.

Po czwarte, że nie zezwoli nikomu na zażywanie trunków w godzinach Modlitwy lub Lekcji, ani w dniach Festiwali, ani w dniach Cesarstwa, ani w żadnym dniu po ósmej godzinie Nocy.

Po piąte, że nie będzie przechowywał żadnych Łajdaków, Wagabundów, Niebieskich Ptaków ani innych podejrzanych Osób, w swojej Gospodzie lub Obejściu.

Po szóste, że nie będzie kupował ani brał w zastaw, ani pozwalał, by były kupowane lub brane w zastaw w jego Gospodzie (za jego wiedzą) jakiekolwiek dobra pochodzące od nieznanych Podróżnych albo pochodzące od Dzieci, Służby, Niewolników i Żon sąsiadów, bez zgody ich Rodziców, Panów i Mężów odpowiednio, jeśli zaś takie dobra miałyby być oferowane do sprzedaży lub w zastaw przez jakiegokolwiek Obcego, zgłosi to natychmiast przedstawicielowi Władzy Królewskiej lub innemu Urzędnikowi w mieście.

Po siódme, że nie będzie sprzedawał najlepszego napitku drożej, niż po Cztery Smoki za Galon, ani napitku drugiego gatunku drożej, niż po Dwa Smoki za Galon, i nie zezwoli na przyrządzanie i spożywanie Popielnego Ptactwa w swojej Gospodzie, ani też żadnych innych Wiktuałów zakazanych Prawami tej Ziemi.

Po ósme, że nie zezwoli na żadne Sprośności ani Kryminalne Rozmowy w Gospodzie lub Obejściu, ani nie będzie nakłaniał ani zwabiał nikogo, by pił w jego Gospodzie, aż będzie Pijany albo w nastroju wywołanym Piciem.

Po dziewiąte, że nie zezwoli na żadne granie na Lutniach, Bębnach ani na Tańce w dniach Lekcji, ani w czasie Boskich Uroczystości, ani podczas Świętych Festiwali, ani innych Świąt.

Po dziesiąte, że zamieści to Zezwolenie w swojej Gospodzie na widoku publicznym, tak aby każdy mógł zobaczyć, jakiej Umowy zobowiązał się przestrzegać.

W dniu i roku wyżej wzmiankowanym.

Podpisani,

Mistrz Velanda Omani
Mistrz Nevena Ules
Mistrz Dram Bero
Mistrz Crassius Curio
Mistrz Yngling Pół-Troll