FANDOM


Dziennik Neposa – przypadkowo możemy go znaleźć w zadaniu Spisek Renegatów jego właścicielem jest Nepos Nochal.

Treść Edytuj

Na starość zaczynam mieć zgryzoty. Tylu młodych posłanych na śmierć. Wszystko w imię Renegatów. Wszystko w imię Madanacha.

Królu mój, który czuwasz nad nami zza żelaznych krat kopalni Cidhna. Jak długo już ci służę? Od czasu powstania przeciwko Nordom? Czy cała ta przemoc nie przysłania naszego przeznaczenia?

Jakiż mam wybór, jeśli nie robić to, co mi każą?

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.