FANDOM


Cesarski Mag Bitewny – nazywany często Najwyższym Magiem lub Nadwornym Magiem. Cesarski Mag Bitewny to funkcja, którą sprawowali magowie doradzający Cesarzom Tamriel.

Pierwszym Cesarskim Magiem Bitewnym został przyjaciel Tibera Septima Zurin Arctus, który bardzo pomógł Tiberowi zjednoczyć Tamriel. Jednak potem Tiber zaczął wykorzystywać Numidium do pozbywania się rywali, Arctus zdradził wtedy Tibera. Po jego śmierci funkcja ta praktycznie nie istniała, Magów Bitewnych zastąpili mnisi Zakonu Psijic'ów. Za czasów Cesarzowej Katariah Septim funkcja ta wciąż nie istniała jednak Cesarzowa miała na usługach Jovron Direnni który nie zalicza się jako mag bitewny. Z usług zakonu jednak zrezygnował Uriel Septim V, a następnie jego następcy, aż do czasów Cesarzowej Morihatha Septim, która przywróciła funkcje Cesarskiego Maga Bitewnego.

Obowiązkami Cesarskiego Maga Bitewnego było: doradzanie Cesarzom w sprawach magii i poza nią, wspieranie Cesarza swą magią, oraz wiedzą i jak sama podawał nazwa uczestnictwo i pomoc Cesarzu na polu bitwy.

Lista Cesarskich Magów Bitewnych Edytuj