FANDOM


Brązowa księga z 3E 426 – Brązowa Księga to kronika spraw Rady Rodu Telvanni w Regionie Vvardenfell za rok 3E 426.

Treść Edytuj

Brązowa Księga Wielkiego Rodu Telvanni

[Brązowa Księga to kronika spraw Rady Rodu Telvanni w Regionie Vvardenfell za rok 3E 426. Wymienia członków Rady, ich miejsca zamieszkania oraz ich reprezentantów w Sadrith Mora. Odnotowuje również najważniejsze wydarzenia i działania Rady w tym roku.]

Członkowie Rady Rodu Telvanni, Region Vvardenfell, rok 426

Profesor Nauk Magicznych Gothren, przywódca Rady Rodu Telvanni, wieża Tel Aruhn we wschodnim Molag Amur, Region Vvardenfell prowincji Morrowind

Mistrz Aryon, członek Rady Rodu Telvanni, wieża Tel Vos na Pastwiskach, Region Vvardenfell prowincji Morrowind

Mistrz Neloth, członek Rady Rodu Telvanni, wieża Tel Naga w Sadrith Mora, Region Vvardenfell prowincji Morrowind

Mistrzyni Dratha, członkini Rady Rodu Telvanni, wieża Tel Mora na Pastwiskach, Region Vvardenfell prowincji Morrowind

Mistrzyni Therana, członkini Rady Rodu Telvanni, wieża Tel Branora na Wybrzeżu Azury, Region Vvardenfell prowincji Morrowind

Przedstawiciele Członków Rady Rodu Telvanni w Siedzibie Rady w Sadrith Mora

Za Profesora Nauk Magicznych Gothrena: Mag Mallam Ryon, Głos Rodu Telvanni
Za Mistrza Aryona: Arara Uvulas, Głos Rodu Telvanni
Za Mistrza Nelotha: Raven Omayn, Głos Rodu Telvanni
Za Mistrzynię Theranę: Felisa Ulessen, Głos Rodu Telvanni
Za Mistrzynię Drathę: Mallam Ryon, Głos Rodu Telvanni

Działania Rady

W odpowiedzi na protesty, składane wielokrotnie przez Księcia Dren i przedstawicieli innych Wielkich Rodów, Rada Rodu Telvanni przypomniała, iż zgodnie ze starożytnym prawem i zwyczajem nie ogranicza w żaden sposób przedsiębiorczości i ambicji swoich członków. Jeśli Cesarstwo lub inne Rady Rodów życzą sobie wejść w dysputę dotyczącą podbojów i kolonizacji ugorów i dzikich terytoriów Vvardenfell, mogą tak uczynić, z najlepszymi życzeniami Członków Rady, jednak Rada Rodu Telvanni nie będzie udostępniać swych zasobów ani służyć swoim autorytetem w rozwiązywaniu takich sporów.

Rada po raz kolejny wyraża swój sprzeciw wobec propozycji, przedstawionych Księciu Dren i Wielkiej Radzie, a dotyczących niewolnictwa i handlu niewolnikami w Regionie Vvardenfell. Prawo do posiadania i handlu niewolnikami gwarantowane jest Układem Pokojowym. Rada Rodu Telvanni nie będzie się wdawać w żadne dyskusje dotyczące ograniczenia tych praw.