FANDOM


Bothdorji Scroll – tekst nieznanego autorstwa występujący w The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Treść Edytuj

Bothdorji Scroll


Breathe candent smoke on the veil of Oblivion
And force the line dispelled
Awaken the sleepless, unquiet Princes
And bid Their standing servants rise
It is the night when frost will burn
When flame will freeze the lamplit lake
When clouds of bats devour clouds of birds
When boils and sores afflict the rich
When a boy with wings doth curse the land
If knowing lies fester on my tongue
And such whens are but whispers in the night
These words form a sentence of death
But if the Day of Oblivion is indeed at hand
Servants of the Dark, obey me.

Zwój Bothdorji


Tchnij rozżarzony dym na woal Otchłani
I pchnij linię rozwianą
Obudźcie bezsenne, niespokojne Książęta
I każcie Ich trwającym sługom powstać
To ta noc, gdy szron zapłonie
Gdy płomień zmrozi oświetlone latarniami jezioro
Gdy chmury nietoperzy pożrą chmury ptaków
Gdy czyraki i boleści dotkną bogatych
Gdy chłopiec ze skrzydłami przeklnie ziemię
Jeżeli świadome kłamstwa ropieją na mym języku
A te gdybania są niczym tylko szeptami w nocy
Te słowa formują wyrok śmierci
Lecz jeżeli Dzień Otchłani jest doprawdy bliski
Słudzy Mroku, słuchajcie mnie.