FANDOM


Bothdorji Scroll – tekst nieznanego autorstwa występujący w The Elder Scrolls II: Daggerfall.

Treść Edytuj

Breathe candent smoke on the veil of Oblivion
And force the line dispelled
Awaken the sleepless, unquiet Princes
And bid Their standing servants rise
It is the night when frost will burn
When flame will freeze the lamplit lake
When clouds of bats devour clouds of birds
When boils and sores afflict the rich
When a boy with wings doth curse the land
If knowing lies fester on my tongue
And such whens are but whispers in the night
These words form a sentence of death
But if the Day of Oblivion is indeed at hand
Servants of the Dark, obey me.

Wdychajcie rozgrzany do czerwoności dym na welonie Otchłani
Zmuście rozproszoną linię do dyscypliny
Obudźcie bezsenne, niespokojne Książęta
I rozkażcie Ich wiecznym sługom powstać
To noc, gdy szron będzie płonął
Gdy płomień zamrozi oświetlone jezioro
Gdy chmury nietoperzy pożrą chmury ptaków
Gdy czyraki i bóle zaczną nękać bogatych
Gdy skrzydlaty chłopiec przeklnie ziemię
Jeżeli świadome kłamstwa ropieją na mym języku
I te wyliczenia są tylko szeptem w nocy
Te słowa tworzą wyrok śmierci
Lecz jeżeli Dzień Otchłani jest doprawdy bliski
Słudzy Mroku, bądźcie mi posłuszni.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Więcej z Fandomu

Losowa wiki