FANDOM


Określa podstawową wartość pancerza nieuzależnioną od umiejętności oraz innych dodatkowych atrybutów. To jest własność typu Liczba. To jest podwłasność własności Atrybut:Statystyki. Posiada wzorzec Real .