FANDOM


AringothAltmer, właściciel posiadłości Złotoblask obok Pękniny. Aringoth swoim miodem zaopatrywał Maven Czarną Różę lecz przestał, wynajął kilku najemników i nie odpowiadał na listy Gildii Złodziei, aż w końcu gildia postawiła na niego wyrok.