FANDOM


Annały Smoczej Straży 2800-2819

Treść Edytuj

Annały Smoczej Straży
2800-2819

Annały – Akavirska Mapa (Skyrim)


Uwagi skryby: Wiernie skopiowałem poniższą treść z Annałów Smoczej Straży stacjonującej w Niebiańskiej Przystani w latach 2800-2819 (4329-4338 wg Starego Kalendarza). Brat Annulus, 2E568.


2801: Cesarz Kastav ponownie rozkazał Smoczej Gwardii wziąć zakładników z Markartu i Hroldanu. Są oni gwarantem dostarczenia przez jarla wymaganej liczby poborowych. Jak zwykle, oficjalny protest naszej mistrzyni spotkał się z odmową. Stosunki z miejscową ludnością staną się trudniejsze, mimo że „zakładnicy" mieszkają i trenują wraz z pozostałymi akolitami.

2804: Po wybuchu rebelii w Zimowej Twierdzy nasza mistrzyni przeciwstawiła się rozkazowi wysłania Smoczej Straży do pacyfikowania buntowników. Cesarz rozkazał odciąć nam zaopatrzenie, ale porozumieliśmy się z mieszkańcami Pogranicza i jesteśmy właściwie samowystarczalni. Arcymistrz poparł działania naszej mistrzyni, stwierdzając, iż rozkazy były wydane wbrew Przysiędze Wierności.

2805: Świątynia jest oblężona. Głupiec Kalien został wysłany do Zimowej Twierdzy i splądrował miasto. Nie bez powodu odmówiono mu miejsca w Smoczej Straży. Jednak tubylcy nie odróżniają jednego Akavira od drugiego. Tyle lat budowania zaufania ludu Skyrim na marne.

2806: Po zakończeniu oblężenia świątyni dowiedzieliśmy się o wstąpieniu błogosławionego Remana II na tron. Zaoferowaliśmy Cesarzowi gwardię honorową na czas jego pierwszej wizyty w Skyrim. Znacznie podnieśliśmy prestiż świątyni.

2809: Doniesiono nam, iż na wschodzie zauważono smoka. Natychmiast wysłaliśmy zwiad i, rzeczywiście, zauważyliśmy bestię, która jednak pierzchła na nasz widok. Ocalały lud stał się czujny.

2812: Cesarz zezwolił nam wreszcie na budowę Ściany Alduina. Przybyli rzemieślnicy ze wszystkich świątyń Cesarstwa i od razu zabrali się do pracy, nadzorowani przez naszą mistrzynię, niezrównaną w znajomości smoczych arkanów.

2813: Prace nad Ścianą Alduina posuwają się do przodu. Mistrzyni odprawiła kilku rzemieślników (z zachodniej świątyni, której nie warto wymieniać z nazwy, gdyż są powszechnie znani z pychy niepokornej), co doprowadziło do opóźnienia. Nie ma jednak mowy o kompromisach. Ściana Alduina to nasz dar dla przyszłych pokoleń.

2815: Latem gościliśmy arcymistrza, doglądającego prac nad Ścianą. Doszły go skargi na wydatki (nie mamy wątpliwości, od kogo wyszły), lecz był pod tak wielkim wrażeniem ukończonej w połowie Ściany, iż wręczył naszej mistrzyni glejt z cesarską pieczęcią. Więcej opóźnień nie będzie!

Dalsze doniesienia o smokach na wschodzie, których nie zdołaliśmy potwierdzić.

2818: To był dobry rok. Ściana Alduina wzniesiona, smok zauważony i ubity, a Cesarz Reman II osobiście uświęcił Ścianę. Krwawa Pieczęć została odciśnięta w obecności całej Smoczej Straży Skyrim. To wielki zaszczyt i mało która świątynia może się nim poszczycić.