FANDOM


Aedry i Daedry Tarera – książka, w której posiadaniu jest Tarer Braryn.

Treść Edytuj

Aedry i Daedry

Osoby niewtajemniczone często mylą pojęcia tak różne jak bóg, demon, Aedra czy Daedra, używając ich wymiennie.

'Aedra' i 'Daedra' nie są terminami zależnymi od okoliczności - pochodzą z języka elfów i są wyjątkowo precyzyjne, na przykład Azura jest Daedrą zarówno w kulturze Skyrim, jak i Morrowind. Przy tłumaczeniu języka elfickiego na ludzki najbliższym odpowiednikiem 'Aedry' wydaje się być słowo 'przodek', zaś 'Daedry' - 'nie nasz przodek'. To rozróżnienie miało i nadal ma szczególne znaczenie zwłaszcza dla Dunmerów, których zasadnicze rozdwojenie ideologiczne znalazło odzwierciedlenie w mitycznej genealogii.

Aedry wiąże się ze stałością, Daedry reprezentują zmianę.

Aedry wzięły udział w tworzeniu świata i są przywiązane do Ziemskich Kości. Daedry nie mają mocy tworzenia, mogą natomiast zmieniać to, co już istnieje.

Zgodnie z boską umową Aedry są śmiertelne, to znaczy można je zabić - tak, jak to miało miejsce z Lorkhanem i księżycami.

Z kolei Daedry - do których zasady umowy nie mają zastosowania - mogą zostać tylko tymczasowo wygnane.