FANDOM


Żywoty Świętych

Treść Edytuj

Jeśli pragniesz być mądry, wzoruj się na żywotach świętych.

Jeśli chcesz nauczyć się męstwa, idź śladami Nerevara Kapitana, patrona wojowników i polityków. Lord Nerevar pomógł zjednoczyć barbarzyńskie plemiona dunmerowe w jeden wielki naród. Osiągnął kulminację swego męczeństwa prowadząc Dunmerów do zwycięstwa przeciwko złym Dwemerom i zdradzieckiemu Rodowi Dagoth w Bitwie pod Czerwoną Górą.

Jeśli chcesz nauczyć się śmiałości, idź śladami Świętego Velotha Pielgrzyma, patrona wyrzutków i poszukiwaczy duchowych. Święty Veloth, prorok i mistyk, wyprowadził Dunmerów z dekadenckich Wysp Summurset do ziemi obiecanej - Morrowind. Nauczał także o różnicach między Dobrymi i Złymi Daedrami. Zdobył wsparcie Dobrych Daedr dla swego ludu, który nauczył także ostrożnych negocjacji ze Złymi Daedrami.

Jeśli chcesz nauczyć się szczodrości, idź śladami Świętej Rilms Bosej, patronki pielgrzymów i żebraków. Święta Rilms oddała swe buty, by potem ubrana jak żebraczka pojawiać się wśród ludzi, aby lepiej poznać sprawy biedaków.

Jeśli chcesz nauczyć się szacunku dla siebie samego i dla innych, idź śladami Świętego Aralora Pokutnika, patrona garbarzy i górników. Ten zepsuty przestępca pożałował swoich grzechów i odbył cykl pielgrzymek podróżując na kolanach.

Jeśli chcesz nauczyć się miłosierdzia i tego, co ono ze sobą niesie, idź śladami Świętej Seryn Łaskawej, patronki piwowarów, gorzelników i piekarzy. Ta skromna dziewica miała moc leczenia chorób, które zdejmowała z cierpiących i przyjmowała na siebie. Silną wolą i umysłem brała na swoje barki ciężary innych i nosiła je aż po wiek starczy.

Jeśli chcesz nauczyć się walczącej sprawiedliwości, idź śladami Felmsa Dzielnego, patrona rzeźników i handlarzy rybami. Ten odważny wojownik mieczem i strzałami wygnał z naszych ziem norskich najeźdźców. Nie umiał pisać ani czytać, a inspiracje otrzymywał bezpośrednio z ust Almsivi.

Jeśli chcesz nauczyć się dumy z rasy i plemienia, idź śladami Świętego Rorisa Męczennika, patrona meblarzy i przewodników karawan. Roris został pojmany przez Argonian tuż przed wybuchem Wojny Arnesjańskiej. Dumnie odmówił wyrzeczenia się wiary w Trójcę, za co musiał znosić tortury kapłanów argoniańskich. Żądza pomszczenia go i przywrócenia sprawiedliwości były na ustach wszystkich walczących w Wojnie Arnesjańskiej.

Jeśli chcesz nauczyć się zasad prawa i sprawiedliwości, idź śladami Świętego Olmsa Sprawiedliwego, patrona urzędników i woskobojów. Święty Olms był założycielem organizacji Strażników Świątyni. Wymyślił i spisał podstawowe zasady prób, sądów i pokuty.

Jeśli chcesz nauczyć się życzliwości dla innych, idź śladami Świętego Delyna Mądrego, patrona garncarzy i szklarzy. Święty Delyn był głową Rodu Indoril, znakomitym prawnikiem i autorem wielu światłych traktatów o prawach oraz zwyczajach Trójcy.

Jeśli chcesz nauczyć się umiłowania pokoju, idź śladami Świętej Meris Miłośniczki Pokoju, patronki rolników i robotników. Jako mała dziewczynka Święta Meris wykazywała umiejętności leczenia, odebrała więc kształcenie jako uzdrowicielka. Zakończyła długą i krwawą Wojnę Rodów, wkraczając w swym białym stroju na pole bitwy, lecząc wszystkich rannych bez względu na to, po której stronie walczyli. Wojska wszystkich Rodów przyjęły jej zwyczaj ubierania się na biało i odmówiły przelewania krwi swoich braci.

Jeśli chcesz nauczyć się pobożności, idź śladami Świętego Llothisa Nabożnego, patrona krawców i farbiarzy. Żył on w tych samych czasach, co członkowie Trójcy, i był ich towarzyszem oraz ukochanym Alma Rula Świątyni Trójcy. Skonstruował najważniejsze rytuały i zasady Nowej Świątyni. Święty Llothis stanowi symboliczny pomost łączący bogów i wiernych, i jest archetypicznym kapłanem.